Priser

BEHANDLING TID PRIS
Undersökning/behandling
-Rörelseanalys, muskel/ledstatus, behandling, träningsschema
ca 1 tim 450kr
Watertreadmill inkl vibrationsplatta 1 ggr
10 ggr
375kr
3000kr
Vibrationsplatta- återhämtning 1ggr / 15min
10ggr / 15min
100kr
850kr
Vibrationsplatta- uppbyggande utan instruktör 1 ggr
10 ggr
150kr
1150kr
Vibrationsplatta- uppbyggande med instruktör 1 ggr
10 ggr
250kr
2000kr

Första träningen/behandlingen med vibrationsplattan och WaterTreadmillen föregås alltid av en genomgång av hunden för att säkerställa rätt träning.

Pris: 450kr/ca 1 timme