Rehabilitering

Ordet Rehabilitering kommer av latinets Re som betyder åter och Habilis som betyder skicklig, alltså att ge tillbaka skickligheten eller som vi använder det- återfå förmågan. Vid rehabilitering efter skada strävar vi efter att , så gott det går, få hunden att återgå till tidigare prestation.

Har din hund drabbats av någon muskel-, sen/ligament-, led-, skelett- eller neurologisk skada/sjukdom är steget efter veterinär behandling/åtgärd, så som tex operation, att få hunden så bra det bara går. Det är här vi som jobbar med rehabilitering kommer in. Vi skräddarsyr en behandlingsplan som passar just er hund och er som hundägare.

Målet med rehabiliteringen är att minska smärta, normalisera hundens rörelser, stärka hundens muskler, förbättra den neurologiska funktionen, öka konditionen och förbättra återhämtningen.

Du kan be din veterinär skicka en remiss till oss så täcker försäkringsbolagen rehabiliteringskostnaderna helt eller delvis, beroende på bolag och typ av försäkring.